Innehållsförteckning (Content in English)

Personlig presentation (släktträd)

CV med publikationslista och abstrakts

Skrivelser
 Den politiskt korrekta värdegrundens dubbelmoral
Förändring i vad som är en evolutionärt stabil strategi ger ökat våld.
Arbete - privilegium för eliten

Energiåtervinning och global uppvärmning
Ytterstadssattsningen Akalla projekt Miljövänlig sopsug
2 Notiser i Kista församlingsblad 2001 och 2002 
Åland
Bedömning av utsläpp av luftföroreningar, Åländsk utredningsserie 2003:2 (PDF 321 kb)
Svavel- och kvävedeposition på Åland – Samband med Åländska emissioner

Föreningar

Kultur

Kvinnoslukare Simssons måltid