Innehållsförteckning (Content in English)

Personlig presentation (släktträd)

CV med publikationslista och abstrakts

Skrivelser
Vad som är en evolutionärt stabil strategi beror på levnadsvillkoren
Energiåtervinning och global uppvärmning
Ytterstadssattsningen Akalla projekt Miljövänlig sopsug
2 Notiser i Kista församlingsblad 2001 och 2002
Arbete - privilegium för eliten
Åland
Bedömning av utsläpp av luftföroreningar, Åländsk utredningsserie 2003:2 (PDF 321 kb)
Svavel- och kvävedeposition på Åland – Samband med Åländska emissioner

Föreningar

Kultur &
Mina åsikter om vår värld och männsklighetens problem