Den politiskt korrekta värdegrundens dubbelmoral

Hur ser den politiskt korrekta värdegrunden på dödande av judar?

Härskare A ansåg att det var för mycket judar i hans rike. Han dödade därför judarna, män, kvinnor och barn med cyklon B i gaskammare. Han startade även krig för att utvidga sitt rike, som han förlorade varvid han dödade sig själv.

Härskare B ansåg också att det var för mycket judar i hans rike. Han levde mer än 1000 år tidigare och hade inte cyklon B så han högg av huvudena på de judiska männen. Han var slavägare och något mer human så han skonade kvinnorna ty dom var användbara som sexslavar.

Eftersom ytterst få har härskare A som moralisk förebild är det som härskare A gjorde enligt den politiskt korrekta värdegrunden ett ytterst avskyvärt illdåd.

Eftersom väldigt många har härskare B som moralisk förebild är det enligt den politiskt korrekta värdegrunden ett hatbrott att anse att det som härskare B gjorde var ett avskyvärt illdåd då det skulle kränka och stigmatisera de som har härskare B som moralisk förebild.
(Det är trots allt ett naturligt däggdjursbeteende att segrande hannar tar över de besegrade hannarnas honor).

Att många ser härskare B som moralisk förebild beror på att en högre makt belönade härskare B med segrar i de krig han startade, vilket för många är ett tecken på att de uppenbarelser som härskare B hade måste komma från Gud.


Därför är det enbart förföljelse av religiösa minoriteter i vår del av världen som enligt den politiskt korrekta värdegrunden är hatbrott, medan det inte är det i de delar av världen där en majoritet av befolkningen har härskare B som moralisk förebild som hade fått en uppenbarelse att religiösa minoriteter ska förföljas, vilket medför att kristna är världens mest förföljda religiösa grupp.
H
ärskare B dödade judar då hans uppenbarelser sa att den yttersta dagen kommer när alla som inte har den rätta tron antingen har konverterat eller dödats. Då kommer enligt härskare B uppenbarelser de sista judarna att gömma sig bakom träd och stenar, men träden och stenarna kommer att ropa; "O rättrogne, det gömmer sig en jude bakom mig. Kom hit och döda honom."

Och på kvinnoförtryck?

För att den yttersta dagen skall komma krävs att de som ser härskare B som moralisk förebild blir fler än de som inte gör det, varför den högre makt som givit segrar i krig åt härskare B, har skapat den politiskt korrekta värdegrunden (som medför att kvinnoförtryck är en evolutionärt stabil strategi), så att de som inte ser härskare B som moralisk förebild får så få barn, att de som har härskare B som moralisk förebild kan bli fler och kan ta över världen. Därmed blir det färre som de som ser härskare B som moralisk förebild måste döda på den yttersta dagen. Enligt uppenbarelse av härskare B skall kvinnan lyda sin man och mannen har rätt att misshandla henne. Den politiskt korrekta värdegrunden innebär att radikalfeministiska kvinnor som vill få fördelar av att kräva kompensation för kvinnoförtryck endast kan få det av de män som inte har härskare B som moralisk förebild och som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt, Dom kan inte få kompensation från män som tror att det är Guds vilja att män ska förtrycka kvinnor. Dock under förutsättning att de män som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt kan fås att tro att det är de män som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt är de som förtrycker kvinnor. Därför tolkar de radikala feministerna allt som dessa män gör som kvinnoförtryck (patriarkala strukturer, toxisk maskulinitet, mickroaggresioner m.m.) inklusive männens sexuella intresse för kvinnor som sexuella trakaserier och objektivisering. Det gör att många män undviker kvinnor för att inte förtrycka dem,.vilket medför att färre män gör kvinnorna med barn, medan det enligt den politiskt korrekta värdegrunden är ett hatbrott att att tala om kvinnoförtyck i de kulturer där männen har härskare B som moralisk förebild,
Erik Levlin 2019-08-29
Tillbaka