Stort tack

till de som röstade på mig i kyrkovalet 19 september 2021. Stod på Borgerligt alternativ som Nr 14 på valsedeln för Västermalms Församling och Nr 38 på valsedeln för Stockholms Stift. Kyrkan fyller en viktig uppgift att genom evangelisation motverka de ökande problem vi idag har i samhället. Många av de flyktingar som kommit hit har tyvärr tagit med sig de värderingar som skapat det samhälle de flytt ifrån och bidrar därmed till att förvandla samhället till att bli som det samhälle de flydde ifrån. Hur skulle Sverige ha varit som är starkt påverkat av kristna budskapet som baserats på Jesus, om det i evangelierna hade stått att Jesus istället för att göra under och bota sjuka hade erövrat en stad, dödat männen och tagit kvinnorna som sexslavar.

Kristendomen gav oss ett bättre liv

Den Kristna religionen är Guds gåva till mänskligheten som hjälpt människorna till ett bättre liv. Att skapa ett mindre våldsamt samhälle är grunden för skapande av ett samhälle med bättre levnadsvillkor och högre levnadsstandard. Att välståndet är högre i vår del av världen beror på att den kristna läran varit mest framgångsrik för att skapa ett mindre våldsamt samhälle [Religion.htm].

Avskaffandet av slaveriet bör få egen helgdag
Se: Kyrkans Tidning, debatt,30 april 2018:
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/avskaffandet-av-slaveriet-bor-fa-egen-helgdag

För att manifestera avskaffandet av slaveriet, som är det största bidraget till samhällsutvecklingen, bör vi inrätta helgdag för tacksägelse över våra framsynta kristna förfäder som redan på medeltiden, 1335 i Sverige, avskaffade slaveriet. Den tekniska utveckling som kom av att slavar ersattes av betald arbetskraft sedan slaveri på medeltiden förbjöds i vår del av världen ledde fram till den industriella revolutionen och den västerländska civilisationens framgångar. Att andra delar av världen inte fick en motsvarande utveckling beror på de avskaffade slaveriet långt senare. I stora delar av världen har man en slavägare som profet och högsta moraliska förebild och såg därför inte slaveri som något negativt som skall avskaffas och missade därmed den samhällsutveckling som vi fick i vår del av världen. Slaveriet fanns där kvar in på 1800/1900-talet vilket gav en värld uppdelad i rika I-länder och fattiga U-länder.

Att folk i stora delar av världen fick den krigförande vite slavägaren med judiska och afrikanska slavar som profet och moralisk förebild beror på att det i tropiskt klimat inte var möjligt att skapa riken baserat på beskattning av jordbruket [skatt.html]


Kvinnornas val av män kan skapa en bättre värld

Det mesta av våldet begås av män, men kvinnornas val av män avgör hurdana män vi får. Så för att inte kvinnorna genom det sexuella urvalet ska avla fram våldsamma män [SEXURVAL.htm], skall kvinnorna fås att välja icke våldsamma män för att andelen våldsamma män skall minska och vi får ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor.

Avkristningen och det ökande våldet i samhället beror på att vi har fått så bra levnadsvillkor att det inte längre är överlevnad som avgör vad som är evolutionärt framgångsrikt [Evolution_strategi.html]. Därmed har människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som ska tillåtas att para sig medfört att andelen minskat, som har som moralisk förebild han som enligt de heliga texterna gjorde under, botade sjuka och blev uppspikad på ett kors, medan andelen har ökat som har en moralisk förebild som besegrat andra hannar, den krigförande slavägaren som enligt skrifterna år 628 erövrade Khaybar, halshögg männen och tog kvinnorna som sexslavar. Och moralisk förebild har större betydelse för vilket samhälle vi får än till exempel hudfärg.


Ge en gåva till Open Doors. För att alla ska kunna ta del av det kristna budskapet som gav oss ett bättre liv måste förföljelsen av kristna i den fattigare delen av världen motverkas.


Fler skrifter & FöreningarSerie publicerad i HTKTHT (Visar vad som kan göras med ritverktyget i Word)