Generna och den politiska makten

Utvecklingen av människan och hennes samhälle
under inverkan av naturligt urval.

Erik Levlin

Förord

Liksom många andra har jag kommit att tänka över hur den värld som vi lever i och hur människans samhälle fungerar. Denna bok handlar till viss del om världen som sådan men framför allt om uppkomsten av det mänskliga samhället och hur det fungerar. Då det främst handlar om samverkan mellan människans gener, som uppkommit genom naturligt urval, samhället och den politiska makten, har jag valt titeln "generna och den politiska makten". Jag är övertygad om att många av de problem i form av kriminalitet och missbruk, som existerar i dagens samhälle, orsakas av gener som vi ärvt från de djurarter som människan utvecklats ur. Den sociala utslagningen är negativa bieffekter av att människan är skapad genom naturligt urval.

Den naturvetenskapliga forskningen har kommit långt vad gäller förståelsen av hur naturen fungerar. I denna bok har ett naturvetenskapligt synsätt använts vid studiet av människan och hennes samhälle, vilket innebär att jag har försökt att studera det mänskliga samhället som en forskare skulle ha studerat t.ex. ett myrsamhälle. Detta innebär att jag har försökt att studera verkligheten som den är utan att blanda in moral. Moraliska överväganden spelar däremot en viktig roll när man diskuterar hur man vill förändra verkligheten. Om man tar in moraliska överväganden när man gör verklighetsbeskrivningen, kan den bli felaktig, varvid de åtgärder som man kommer fram till leder till andra resultat än vad man avsett. Det mest moralisk är att de åtgärder som man vidtar verkligen leder till bättre villkor för människorna.

Stockholm den 22 augusti 2020

Erik Levlin

Docent, Teknologie doktor

<


Innehållsförteckning

Människans uppkomst.

Tre utvecklingsskeden.

Människans utvecklingsskeden.

Den Politiska makten.

Det statslösa tillståndet.

Skatt är legal stöld.

Skatten skapade staten.

Statsmaktens uppkomst

Privat äganderätt.

Fattigdom skapar förtryck.

Demokratins uppkomst

Orsaken till krig.

Frihet ger fred.

Kampen för ett jordiskt paradis.

Ideologi och diktatur

Religionen och makten

Våld och Gudstro

Kristendom - Islam

Månggifte och slaveri

Slaveri och kolonialism

Slavexporterande härskare

Generna och samhället.

Egoism och välstånd.

Egoismen och evolutionen.

Att skapa ett alltruistiskt samhälle.

Brott och straff.

Kriminalitetens genetiska bakgrund.

Genernas inverkan på beteendet.

Fortplantningsstrategier.

Äktenskapets uppkomst.

Könsrollerna och generna.

Kvinnoopinionen.

Romarrikets fall och den kinesiska muren.

Det humana urvalet.