Tror du på Gud?

En fråga som ofta brukar ställas är "Tror du på Gud?" Men kan man tro på något därför att man vill tro på det? Som Docent vid Teknisk Fakultet måste man ha bevis för att kunna tro på något. Dock i en predikan av Stockholms biskop Andreas Holmberg i S:ta Clara kyrka januari 2020 sa han att tro kan vara att man hoppas att det är sant. Eftersom det skulla vara toppen om det är sant så kan man med biskopens definition av tro svara JA på frågan.

Dock finns det en annan aspekt på frågan som är mer betydelsefull och som sällan ställs: Betyder svaret JA att du skall älska och tjäna din nästa eller att du skall gå ut i krig och döda din nästa. Båda allternativen finns och vad svaret JA medför har en mycket större betydelse för vilket samhälle vi får än om svaret är JA. Även för svaret NEJ finns bägge allternativen fred respektive krig varför det även för svaret NEJ har en mycket större betydelse för vilket samhälle vi får vad svaret medför än om svaret är NEJ. Dessa fyra allternativ på vad svaret medför kan exemplifieras av fyra olika läror:

TROR? DÄRFÖR FRED! DÄRFÖR KRIG OCH DÖDA DIN NÄSTA!
JA A. Guds Son som dog på ett kors för våra synder och återuppstod på 3:e dagen förkunnade att Gud vill att du skall älska och tjäna din nästa. Den som tror på budskapet kommer efter döden att komma till Gud i himlen. B. Guds Profet (den krigförande vite slavägaren med judiska och afrikanska slavar) förkunnade att Guds vilja är att du ska gå ut i krig för att erövra världen och upprätta Guds rike så att Guds lagar som Guds Profet förmedlat kan ersätta av människor påhittade lagar. Då det enbart finns en Gud skall speciellt månggudadyrkarna som hädar mot Gud genom att tillbe flera Gudar dödas. Den som dör i krig för Guds rike belönas med 72 jungfrur i paradiset.
NEJ C. Tron på Gud skapar krig. För att skapa en bättre värld utan krig så måste därför de som tror på Gud fås att inse att Gud inte finns och att religion är vidskepelse. D. Tron på Gud och att de troende blir belönade med ett himelskt paradis efter döden hindrar dem från göra revolution och förverkliga det jordiska paradiset. Att gå ut i krig och döda klassfienden för att skapa proleteriatets diktatur är förutsättningen för att vi ska få det klasslösa samhället som behövs för att skapa en bättre värld.

Svaren JA/NEJ därför fred (A och C) bidrar till att skapa ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor medan svaren JA/NEJ därför krig (B och D) skapar ett mer våldsamt samhälle med sämre levnadsvillkor. Svar A (JA därför fred) där de troende efter döden får komma till Gud i himlen torde ge ett starkare incitament att tjäna sin nästa än svar C (NEJ därför fred) som enbart drivs av en önskan att undvika krig. Därför bedömmer jag svar A som det bästa allternativet (http://www.levlin.se/Religion.htm). Dessutom visar svar D  (NEJ därför krig) att även de som inte tror på Gud kan ha stark drivkraft att gå ut i krig och tron att de som tror på Gud är ett hot som kan ge upphov till krig kan medföra ett incitament att döda dem som tror på Gud vilket skedde vid Franska revolutionen då de som tror på svar C hade tagit över makten och dödade många av de som tror på svar A.

Sedan kan man disskutera vilket av svaren JA/NEJ därför krig (B och D) som är det största hotet mot vår framtid. För hundra år sedan var de som tror på svar D (NEJ därför krig) ett stort hot, men då många upptäckte att samhället inte blev klasslöst och att det inte blev ett jordiskt paradis trots att många miljoner klassfiender dödades i de Sovjetiska fånglägren i gulag, under kulturrevolutionen i Kina och på dödens fält i Kambodja, minskade intresset för svar D, vilket ledde till berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps, varför hotet från de som tror på svar D har minskat.

Däremot har hotet från de som tror på svar B (JA därför krig) succesivt ökat trots att länder som domineras av de som tror på svar B är länder som människor t.o.m de som tror på svar B flyr ifrån. De samhällen som domineras av de som tror på svar B är mer våldsdrabbade och har sämre levnadsvillkor än i vår del av världen där många i  tidigare generationer gav svar A (JA därför fred). Höga födelsetal visar dock att det är en evolutionärt framgångsrik strategi  att tro på svar B, varför de succesivt blir fler jämfört med de som tror på andra svar och kan i framtiden ta över världen. Att det är en mer evolutionärt framgångsrik strategi att tro på svar B än att tro på svar A visas till exempel av att munkar och nunnor som p.g.a. en stark tro på svar A vigt sitt liv åt att tjäna andra avger löften om att leva i celibat medan män som p.g.a. en stark tro på svar B blir medlem i en terrorgrupp för att gå ut i krig kan attrahera kvinnor. Under vänstervågen på 1900-talet när svar D (NEJ därför krig) var populärt var många röda i ungdomen för att genom revolutionär våldsretorik bli attraktiva hos kvinnorna, för att bli högermän när dom blev äldre. Medan svar som A (JA därför fred) kan skapa ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor, medför människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som skall tillåtas att para sig, att svar som C och D (JA/NEJ därför krig) gör att män blir mer attraktiva för kvinnor (http://www.levlin.se/Evolution_strategi.html). Men hur ska man förändra kvinnornas parningspreferenser så att en lära som inte förespråkar krig, t.ex. svar A, blir en mer evolutionärt framgångsrik strategi (http://www.levlin.se/SEXURVAL.htm), samt få de heliga krigarna att överge tron på att om de dör i krig för Guds rike så belönas de med 72 jungfrur i paradiset.

2 bilder C och B
Bilden är sammansatt av en bild från en artikel i ledarsidorna.se som förespråkar svar C (NEJ därför fred), samt en bild från Palestinska Myndighetens skolundervisning som förespråkar svar B (JA därför krig). Det gick fel därför att Gud använde evolution genom naturligt urval för att skapa människan, varvid människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som skall tillåtas att para sig, gör att män som förespråkar krig gör kvinnor parningsvilliga.

Erik Levlin
Docent, Teknologie doktor
1982-2009 kyrkvärd i Akalla/Kista