Tror du på Gud?

En fråga som ofta brukar ställas är "Tror du på Gud?" Men kan man tro på något därför att man vill tro på det? Som Docent vid Teknisk Fakultet måste man ha bevis för att kunna tro på något. Dock i en predikan av Stockholms biskop Andreas Holmberg i S:ta Clara kyrka januari 2020 sa han att tro kan vara att man hoppas att det är sant. Eftersom det skulla vara toppen om det är sant så kan man med biskopens definition av tro svara JA på frågan.

Dock finns det en annan aspekt på frågan som är mer betydelsefull och som sällan ställs: Betyder svaret JA att du skall älska och tjäna din nästa eller att du skall gå ut i krig och döda din nästa. Båda allternativen finns och vad svaret JA medför har en mycket större betydelse för vilket samhälle vi får än om svaret är JA. Även för svaret NEJ finns bägge allternativen fred respektive krig varför det även för svaret NEJ har en mycket större betydelse för vilket samhälle vi får vad svaret medför än om svaret är NEJ. Dessa fyra allternativ på vad svaret medför kan exemplifieras av fyra olika läror:

TROR? DÄRFÖR FRED! DÄRFÖR KRIG OCH DÖDA DIN NÄSTA!
JA A. Guds Son som gjorde under, botade sjuka, dog på ett kors för våra synder och återuppstod på 3:e dagen förkunnade att Gud vill att du skall älska och tjäna din nästa. Den som tror på budskapet kommer efter döden att komma till Gud i himlen. B. Guds budbärare, härskaren av Medina (den krigförande vite slavägaren med judiska och afrikanska slavar), förkunnade att Guds vilja är att du ska gå ut i krig för att erövra världen och upprätta Guds rike så att Guds lagar som uppenbarats för Guds budbärare kan ersätta av människor påhittade lagar. Då det enbart finns en Gud skall månggudadyrkarna som hädar mot Gud genom att tillbe flera Gudar dödas (Youtube video). Män som dör i krig för Guds rike belönas med 72 jungfrur i paradiset.
NEJ C. Tron på Gud skapar krig, då troende kan fås att tro att det är Guds vilja att de ska döda andra. För att skapa en värld utan krig måste därför de som tror på Gud fås att inse att Gud inte finns och att religion är vidskepelse. D. Religion är ett opium för folket. Tron på Gud och att de troende blir belönade med ett himelskt paradis efter döden hindrar dem från göra revolution och förverkliga det jordiska paradiset. Att gå ut i krig och döda klassfienden, ta ifrån de rika deras egendom och skapa proleteriatets diktatur är förutsättningen för att vi ska få det klasslösa samhället som behövs för att skapa en bättre värld.

Läror JA/NEJ därför fred (A och C) bidrar till att skapa ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor medan lärorna JA/NEJ därför krig (B och D) skapar ett mer våldsamt samhälle med sämre levnadsvillkor. Lära A (JA därför fred) där de troende efter döden får komma till Gud i himlen torde ge ett starkare incitament att tjäna sin nästa än lära C (NEJ därför fred) som enbart drivs av en önskan att undvika krig. Därför bedömmer jag lära A som det bästa allternativet (Religion.htm). Dessutom visar lära D (NEJ därför krig) att även de som inte tror på Gud kan ha stark drivkraft att gå ut i krig och tron att de som tror på Gud är ett hot som kan ge upphov till krig kan medföra ett incitament att döda dem som tror på Gud vilket skedde vid skräckväldet vid Franska revolutionen då de som trodde på lära C hade tagit över makten och dödade många av de som trodde på lära A.

Sedan kan man disskutera vilken av lärorna JA/NEJ därför krig (B och D) som är det största hotet mot vår framtid. För hundra år sedan var de som tror på lära D (NEJ därför krig) ett stort hot, men då många upptäckte att samhället inte blev klasslöst och att det inte blev ett jordiskt paradis trots att många miljoner klassfiender dödades i de Sovjetiska fånglägren i gulag, under kulturrevolutionen i Kina och på dödens fält i Kambodja, minskade intresset för lära D, vilket ledde till berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps, varför hotet från de som tror på lära D har minskat.

Däremot har hotet från de som tror på lära B (JA därför krig) succesivt ökat trots att länder som domineras av de som tror på lära B är länder som människor t.o.m. de som tror på lära B flyr ifrån. För de våldsbejakande extremisterna som har behov av en lära för att legitimera våld är lära B och D (JA/NEJ därför krig) bättre allternativ än A och C (JA/NEJ därför fred). Sovjets misslyckande i Afghanistan visade att det är lättare att rekrytera våldsbejakande extremister med lära B:s löfte om 72 jungfrur i paradiset än med lära D:s visioner om det klasslösa samhället. För de superrika globalisterna som äger media och finansierar politiker och idéella organisationer är det bättre att de våldsbejakande extremisterna väljer lära B istället för att välja lära D och döda de rika, varför det enligt den politiskt korrekta värdegrunden är ett hatbrott att kritisera lära B. Dock är det inte ett hatbrott att kritisera lära A (JA därför fred), trots att de samhällen som domineras av de som tror på lära B är mer våldsdrabbade och har sämre levnadsvillkor än i vår del av världen där många i tidigare generationer trodde på lära A.

Höga födelsetal visar dock att det är evolutionärt framgångsrikt att tro på lära B, varför de succesivt blir fler jämfört med de som tror på andra läror och kan i framtiden ta över världen. Att det är en mer evolutionärt framgångsrikt att tro på lära B än att tro på lära A visas till exempel av att munkar och nunnor som p.g.a. en stark tro på lära A vigt sitt liv åt att tjäna andra avger löften om att leva i celibat medan män som p.g.a. en stark tro på lära B blir medlem i en terrorgrupp för att gå ut i krig kan attrahera kvinnor. Under vänstervågen på 1900-talet när lära D (NEJ därför krig) var som mest populär var många män röda i ungdomen för att genom revolutionär våldsretorik få kvinnor parningsvilliga, för att bli högermän när dom blev äldre. Medan läror som A (JA därför fred) kan skapa ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor, medför människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som skall tillåtas att para sig, att läror som B och D (JA/NEJ därför krig) gör att män blir mer attraktiva för kvinnor (Evolution_strategi.html). Men hur ska man förändra kvinnornas parningspreferenser så att en lära som inte förespråkar krig, t.ex. A, blir en mer evolutionärt framgångsrikt (SEXURVAL.htm), samt få de heliga krigarna att överge tron på att om de dör i krig för Guds rike så belönas de med 72 jungfrur i paradiset.

2 bilder C och B
Bilden är sammansatt av en bild från en artikel i ledarsidorna.se som förespråkar lära C (NEJ därför fred), samt en bild från Palestinska Myndighetens skolundervisning som förespråkar lära B (JA därför krig). Det som gick fel beror på att Gud använde evolution genom naturligt urval för att skapa människan, varvid människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som skall tillåtas att para sig, gör att män som förespråkar våld för ett "gott" syfte som lära B eller D, gör kvinnor parningsvilliga.

Bön till Gud:
Upphäv den naturlag som gör att kvinnor kan bli parningsvilliga om män är våldsamma. Tänk, hur många kvinnor du skulle rädda från ett liv i våld och misshandel, samt hur många kvinnor du skulle rädda från att dödas av närstående män, om du gjorde det. Tänk, om inte kvinnorna genom det sexuella urvalet ökar andelen våldsamma män vilket ger fler våldsbejakande extremister, skulle vi få ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor och du skulle rädda mänskligheten för att utplånas i det krig som kommer om kvinnorna genom det sexuella urvalet gör att det blir för många våldsbejakande våldsamma män. Ska den yttersta dagen komma genom det krig som ger en nukleär atomvinter som genom global nedisning förvandlar jorden till en gigantisk snöboll där inget kan överleva!

Erik Levlin
Docent, Teknologie doktor
1982-2009 kyrkvärd i Akalla/Kista, Stockholms Stift