Tror du på Gud?

En fråga som ofta brukar ställas är "Tror du på Gud?" Men kan man tro på något därför att man vill tro på det? Som Docent vid Teknisk Fakultet måste man ha bevis för att kunna tro på något. Dock i en predikan av Stockholms biskop Andreas Holmberg i S:ta Clara kyrka januari 2020 sa han att tro kan vara att man hoppas att det är sant. Eftersom det skulla vara toppen om det är sant så kan man med biskopens definition av tro svara JA på frågan.

Dock finns det en annan aspekt på frågan som är mer betydelsefull och som sällan ställs: Betyder svaret JA att du skall älska och tjäna din nästa eller att du skall gå ut i krig och döda din nästa. Båda allternativen finns och vad svaret JA medför har en mycket större betydelse för vilket samhälle vi får än om svaret är JA. Även för svaret NEJ finns bägge allternativen fred respektive krig varför det även för svaret NEJ har en mycket större betydelse för vilket samhälle vi får vad svaret medför än om svaret är NEJ. Dessa fyra allternativ på vad svaret medför kan exemplifieras av fyra olika läror:

TROR? DÄRFÖR FRED! DÄRFÖR KRIG OCH DÖDA DIN NÄSTA!
JA A. Kristus Guds Son som gjorde under, botade sjuka, dog på ett kors för våra synder och återuppstod på 3:e dagen förkunnade att Gud vill att du skall älska och tjäna din nästa. Den som tror på budskapet kommer efter döden att komma till Gud i himlen. B. Guds budbärare, härskaren av Medina (den krigförande vite slavägaren med judiska och afrikanska slavar), förkunnade att Guds vilja är att du ska gå ut i krig för att erövra världen och upprätta Guds rike så att Guds lagar som uppenbarats för Guds budbärare kan ersätta av människor påhittade lagar. Då det enbart finns en Gud skall månggudadyrkarna som hädar mot Gud genom att tillbe flera Gudar dödas (Youtube video). Män som dör i krig för Guds rike belönas med 72 jungfrur i paradiset.
NEJ C. Tron på Gud skapar krig, då troende kan fås att tro att det är Guds vilja att de ska döda andra. För att skapa en värld utan krig måste därför de som tror på Gud fås att inse att Gud inte finns och att religion är vidskepelse. D. Religion är ett opium för folket. Tron på Gud och att de troende blir belönade med ett himelskt paradis efter döden hindrar dem från göra revolution och förverkliga det jordiska paradiset. Att gå ut i krig och döda klassfienden, ta ifrån de rika deras egendom och skapa proleteriatets diktatur är förutsättningen för att vi ska få det klasslösa samhället som behövs för att skapa en bättre värld.

Läror JA/NEJ därför fred (A och C) bidrar till att skapa ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor medan lärorna JA/NEJ därför krig (B och D) skapar ett mer våldsamt samhälle med sämre levnadsvillkor.

Lära A (JA därför fred) där de troende efter döden får komma till Gud i himlen torde ge ett starkare incitament att tjäna sin nästa än lära C (NEJ därför fred) som enbart drivs av en önskan att undvika krig. Därför bedömmer jag lära A som det bästa allternativet (Religion.htm). Dessutom visar lära D (NEJ därför krig) att även de som inte tror på Gud kan ha stark drivkraft att gå ut i krig och tron att de som tror på Gud är ett hot som kan ge upphov till krig kan medföra ett incitament att döda dem som tror på Gud, vilket skedde under skräckväldet vid Franska revolutionen då de som trodde på lära C hade tagit över makten och dödade många som trodde på lära A.

Sedan kan man disskutera vilken av lärorna JA/NEJ därför krig (B och D) som är det största hotet mot vår framtid. För hundra år sedan var de som tror på lära D (NEJ därför krig) ett stort hot, men då många upptäckte att samhället inte blev klasslöst och att det inte blev ett jordiskt paradis trots att många miljoner klassfiender dödades i de Sovjetiska fånglägren i gulag, under kulturrevolutionen i Kina och på dödens fält i Kambodja, minskade intresset för lära D, vilket ledde till berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps, varför hotet från de som tror på lära D har minskat.

Däremot har hotet från de som tror på lära B (JA därför krig) succesivt ökat trots att länder som domineras av de som tror på lära B är länder som människor t.o.m. de som tror på lära B flyr ifrån. För de våldsbejakande extremisterna som har behov av en lära för att legitimera våld är lära B och D (JA/NEJ därför krig) bättre allternativ än A och C (JA/NEJ därför fred). Sovjets misslyckande i Afghanistan visade att det är lättare att rekrytera våldsbejakande extremister med lära B:s löfte om 72 jungfrur i paradiset än med lära D:s visioner om det klasslösa samhället. För de superrika globalisterna som äger media och finansierar politiker och idéella organisationer är det bättre att de våldsbejakande extremisterna väljer lära B istället för att välja lära D och döda de rika, varför det enligt den politiskt korrekta värdegrunden PKV.html är ett hatbrott att kritisera lära B. Dock är det inte ett hatbrott att kritisera lära A (JA därför fred), trots att de samhällen som domineras av de som tror på lära B är mer våldsdrabbade och har sämre levnadsvillkor än i vår del av världen där många i tidigare generationer trodde på lära A.

Höga födelsetal visar dock att det är evolutionärt framgångsrikt att tro på lära B, varför de succesivt blir fler jämfört med de som tror på andra läror och kan i framtiden ta över världen. Att det är en mer evolutionärt framgångsrikt att tro på lära B än att tro på lära A visas till exempel av att munkar och nunnor som p.g.a. en stark tro på lära A vigt sitt liv åt att tjäna andra avger löften om att leva i celibat medan män som p.g.a. en stark tro på lära B blir medlem i en terrorgrupp för att gå ut i krig kan attrahera kvinnor. Under vänstervågen på 1900-talet när lära D (NEJ därför krig) var som mest populär var många män röda i ungdomen för att genom revolutionär våldsretorik få unga kvinnor parningsvilliga, för att bli högermän när dom blev äldre. Medan läror som A (JA därför fred) kan skapa ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor, medför människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som skall tillåtas att para sig, att läror som B och D (JA/NEJ därför krig) gör att män blir mer attraktiva för kvinnor (Evolution_strategi.html). Men hur ska man förändra kvinnornas parningspreferenser så att en lära som inte förespråkar krig, t.ex. A, blir en mer evolutionärt framgångsrikt (SEXURVAL.htm), samt få de heliga krigarna att överge tron på att om de dör i krig för Guds rike så belönas de med 72 jungfrur i paradiset.

Förnuftstroende är en orsak till att färre idag tror på lära A. Att Guds Son enligt skrifterna gjorde sådant som enligt nutida förnuftstroende inte är möjligt att göra, att utföra under, bota sjuka, uppväcka döda och återuppstå från döden, gör att de ser speciellt lära A som vidskepelse som man inte kan tro på. Däremot enligt lära B gjorde Guds budbärare, härskaren av Medina enligt bokstavstrogen tolkning av skrifterna sådant som var möjligt att göra förutom att han en natt flög till Jerusalem och besökte himlen. Att han år 627 dödade alla judar i Medina och år 628 erövrade Khaybar, halshögg männen och tog kvinnorna som sexslavar är sådant som förnuftstroende inte kan hävda som inte möjligt att göra. En annan kritik mot lära A är att den är moraliserande varför människor kan få psykiska problem p.g.a. skuldkänslor om dom gjort sådant som enligt lära A är synd. Då lära B har en moralisk förebild som gjort sådant som icke troende på lära B anser är synd som sex med flicka på 9 år, erövrat en stad, dödat männen och tagit kvinnorna som sexslavar, ger lära B en större frihet för de troende vad dom kan göra utan moraliska betänkligheter och därmed riskera få psykiska problem p.g.a. skuldkänslor. Det gör att andelen minskar som har som moralisk förebild Guds Son som enligt de heliga texterna gjorde under, botade sjuka och blev uppspikad på ett kors. Därmed har människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som ska tillåtas att para sig medfört att andelen ökar som har en moralisk förebild som besegrat andra hannar, härskaren av Medina som erövrade en stad, dödade männen och tog kvinnorna som sexslavar.

Jag är mycket tacksam att mina trinitära (tror på treenigheten) kristna förfäder trodde på lära A och på att Guds Son gjorde sådant som enligt nutida förnuftstroende inte är möjligt att göra och därmed skapade en samhällsutveckling som gav mig ett liv med mycket bättre levnadsvillkor än vad dom hade. Före den industriella revolutionen då människorna fick maskiner som arbetade var det överlevnad och inte födelsetal som avgjorde vad som var evolutionärt framgångsrikt, vilket medförde att nationer där lära A var dominerande kom att på 1800-talet dominera världen. Värre blev det för ättlingarna till de förnuftstroende antitrinitära som levde i Mellanöstern på 600-talet, som trodde att ingen människa kan vara gudomlig och att Kristus var Guds tjänare, inte Guds son. Då de inte såg Kristus som lika mäktig som trinitära kristna som tror på Kristus som Guds son var det möjligt för härskarna i syfte att öka inkomsterna från slavförsäljning att förvandla läran till lära B genom att introducera en ny mäktigare profet, inte gudomlig som gjort sådant som enligt förnuftstroende inte är möjligt att göra, utan en härskare välsignad av Gud genom segrar i krig som liksom Josua i Gamla testamentet erövrat städer och dödat människor. (https://thegreatsecretofislam.com)

2 bilder C och B
Bilden är sammansatt av en bild från en artikel i ledarsidorna.se som förespråkar lära C (NEJ därför fred), samt en bild från Palestinska Myndighetens skolundervisning som förespråkar lära B (JA därför krig). Det som gick fel beror på att Gud använde evolution genom naturligt urval för att skapa människan, varvid människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som skall tillåtas att para sig, gör att män som förespråkar våld för ett "gott" syfte som lära B eller D, gör kvinnor parningsvilliga.

Bön till Gud:
Upphäv den naturlag som gör att kvinnor kan bli parningsvilliga om män är våldsamma. Tänk, hur många kvinnor du skulle rädda från ett liv i våld och misshandel, samt hur många kvinnor du skulle rädda från att dödas av närstående män, om du gjorde det. Tänk, om inte kvinnorna genom det sexuella urvalet ökar andelen våldsamma män vilket ger fler våldsbejakande extremister, skulle vi få ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor och du skulle rädda mänskligheten för att utplånas i det krig som kommer om kvinnorna genom det sexuella urvalet gör att det blir för många våldsbejakande våldsamma män. Ska den yttersta dagen komma genom det krig som ger en nukleär atomvinter som genom global nedisning förvandlar jorden till en gigantisk snöboll där inget kan överleva!

Eller är Guds plan att människan inte är slutsteget på skapelsen. Är det människans uppgift att förverkliga det i skapelsen som inte kan uppkomma av sig själv och därmed skapa en maskincivilisation styrd av artificiell intelligens som kan kolonialisera universum. Därför har Gud skapat människan så att hon endast kan överleva på den planet vi lever på så att det krig som uppkommer av att kvinnorna genom det sexuella urvalet gör att det blir för många våldsbejakande våldsamma män skall begränsas till den planet vi lever på och inte sprida sig ut i universum och äventyra framtiden för den framtida maskincivilisation som ska kolonialisera universum.

Erik Levlin
Docent, Teknologie doktor
1982-2009 kyrkvärd i Akalla/Kista, Stockholms Stift