Fördelning av 708 Universitetspoäng erhållna vid KTH och Stockholms Universitet

(60 poäng är 1 års studier).

Bergsingenjörs-
examen

Doktorand-
kurser

Licentiat-
avhandling

Doktors-
avhandling

Vidare-
utbildning


Förteckning över godkända kurser (efter bergsingenjörsexamen)

Namn

Poäng

Datum 


Kurser Inom forskarutbildningen vid Kgl Tekniska Högskolan

KS905     Matematik för kemister, matematisk del

3

1977-02-15

KK009    Ytbehandlingskemi

3 (bet. 3) 

1977-03-04

KL003     Elektrokemi

10 (bet. 5) 

1977-06-06

KL901     Elektrodkinetik

6

1977-06-06

DB921    Matematik för kemister, numerisk del DATA

4

1977-06-30

KA907    Forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin

3

1978-02-22

KL902     Metallers korrosion och ytskydd

8

1978-04-25

BG901    Fasomvandlingar, kurs I

4

1978-05-19

KL903     Teknisk Elektrokemi

3

1978-09-22

KS902    Kemins och kemiteknikens utveckling

2

1978-10-18

CC905    Materials struktur och brottegenskaper

4

1978-10-27

ME101    Reaktorteknologi, allmän kurs

4 (bet. 4) 

1980-05-05

CC913    Materialval i industriella tillämpningar

6

1984-03-08

DB371    Datalogi, grundkurs F DATA

4 (bet. 5) 

1984-01-17

CA912    Försurning

3

1985-04-15

DB376    Datalogi, fortsättningskurs F DATA

6 (bet. 3) 

1985-09-17

VC930    Tillämpad kvartärgeologi

4

1990-12-27

Summa forskarutbildning:

77

 

Omräknat till poäng enligt Bologna (x 1½): 115½  


Vidareutbildningskurser vid Kgl Tekniska Högskolan
(poäng enligt Bologna)

6B4013    Konstruktion av webbsidor DATA (gruppuppgift)

6

2002-01-10

4H4001   Jonbytarmetoder för separation och rening (uppgift)

9

2002-04-21

LH201V   Lärande och undervisning

2008-05-08

Summa vidareutbildning KTH:

22½

 


Vidareutbildningskurser vid Stockholms Universitet
(poäng enligt Bologna)

Atmosfärskemi och luftföroreningar

2003-01-18

Evolutionsbiologi

2003-03-20

 Informationsteknik DATA
 Macromedia dreamweaver, flash och photoshop  
2007-04-27
Webbprogrammering; HTML, PHP och MySQL DATA
2007-06-29

Summa vidareutbildning SU:

30

 

     

Summa kurspoäng:

168  

[ DATA: 42 ]