Pär-Erik Levlin (03.06.1920 – 25.11.2008  )

Diplomingenjör från Kemisk Tekniska Fakulteten vid Åbo Akademi och släktforskare (Levälä släkten Del 1 Tab. E34). 

Pär-Erik växte upp och gick i skola i Vasa, där farfar hade en fastighet där han hyrde ut lägenheter och tillbringade somrarna på Levälä gård i Ytterjeppo, Nykarleby, där  farfar bedrev jordbruk. Han hade tre syskon Eugen (1907-1977), Leopold (1914-1955) och Estelia (1909-1985). Han hörde till den generation unga män, som blev tvungna att offra sina ungdomsår i kriget. Han deltog i studentskrivningarna vid fronten och blev militärstudent 1944. Efter kriget började han studera vid Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi (Finlands Svenska Universitet) och blev klar med sin examen 1950. Under studietiden i Åbo träffade han Vivi Lundman (1923-2018) från Korsholm som var student vid Åbo Akademis Ekonomiska fakultet. Vivi som behövde privatundervisning i matematik frågade kurskamraterna vem som var bäst i matematik, och blev rekomenderad Pär-Erik. Matematikundervisningen medförde att de lärde känna varandra och de ingick äktenskap1948, varefter tvillingsönerna Erik och Olof föddes den 9.2.1951.

Under början av 1950-talet var det svårt för unga ingenjörer att få arbete i Finland och familjen emigrerade till Sverige. Först arbetade Vivi och Pär-Erik vid Sockerbruket i Linköping, som låg strax norr om Linköpings Järnvägsstation. Därefter fick dom arbete vid Svedia Dentalindustirier i Enköping, som tillverkade utrustning för tandläkarmottagningar och ägdes av en tandläkare. Pär-Erik fick därefter arbete på Lumalampan i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm där han tog fram färgpulver till glödlampor för att få dem att lysa med olika färger. Under tiden han arbetade på Lumalampan flyttade familjen 1958 till en villa på Stambanevägen 7 i centrala Huddinge. Därefter fick han arbete på ASSI, AB Statens SkogsIndustriers Centrala Forskningslaboratorium i Djursholm, Danderyd, där han bl.a. arbetade med att utveckla spånfiberskivor samt med patentfrågor. Då kommunen ville riva villan i Huddinge för att bygga en genomfartsväg, flyttade familjen 1971 till ett radhus på Edsbäcksvägen 22 i Sollentuna. När ASSI beslöt att lägga ner laboratoriet i Djursholm fick han välja om han ville gå i pension eller flytta till någon bruksort i Sverige där ASSI hade verksamhet. Han valde då att gå i pension.

Efter sin pensionering 1980 gick han med själ och hjärta in för sin släktforskning, som han hade påbörjat redan tidigare tillsammans med sin bror Eugen. Eugen påbörjade arbetet på 1930-talet och fortsatte fram till sin död år 1971. Pär-Erik har utfört den största delen av släktforskningen och sammanställt de nu föreliggande släktböckerna. Man kan lugnt säga att utredningen av Levälä-släkten blev hans stora passion och uppgift i livet. Under en tid då datorer och datorprogram för släktforskning ännu inte fanns att tillgå, lyckades han samla in material ur arkiv och kyrkböcker och “manuellt” sammanställa det till fem böcker. Därmed publicerade han en nästan komplett utredning av Levälä släkten utgående från David Eriksson Levälä och hans åtta barn födda på Levälä i två äktenskap åren 1725 – 1763. Dessa blev utgångspunkterna för de grenar inom Levälä-släkten, som vi i dag känner. Han tog också initiativet till grundadet av Levälä släktförening, vilket skedde i samband med det första stora släktmötet i Nykarleby sommaren 1979. Efter sin död jordfästes Pär-Erik på Sollentuna kyrkogård efter begravning i Sollentuna kyrka.

Ville från Levälä - Mats Wilhelm Levlins levnadskrönika
The Great Famine of the 1860's in Finland
When Did Our Ancestors Come From Sweden to Finland?
The Emigration from Ostrobothnia
How Our Ancestors Lived
Old Nordic and Swedish Influences in Finland
The Gap in Ostrobothnia's History
Levälä släktförening
Släktträd