HTKTHT Nr 5 1974 och Nr 3 1989

Holgers magiska krafter var tyvärr begränsade så han kunde inte göra något åt den hemska sovjetiska verkligheten.
Holger trollade sig hem igen och kom tillbaka i HTKTHT nr 4 1989.


Serie i Föreningen Högerteknologernas tidskrift HTKTHT
Av Olof och Erik Levlin
Avsnitt: 1<< första, 2< föregående & 3