Några Finlandssvenska länkar: Åland / Åbo Akademi / Borgå Stift / Svenska Finlands Folkting / Finlandssvensk Info / Levälä Släktförening / Nykarlebyvyer